MK

EN

Gjithmonë afër biznesit tuaj.

Aparatet Fiskale


Qender e autorizuar për servisim të aparateve fiskale. Ofrojmë shitje dhe servisim të aparateve fiskale

Pompa e benzines


Kemi software te vendosur ne treg e cila eshte prezente prej ne vitin 2002 për të cilë kemi kujdes të veçantë

Software për restorant


Software i besueshëm për menaxhimin e një restoranti i cili punon me të gjithë aparatet fiskale

Realizim të rrjetave


Realizim të rrjetave kompjuterike, rrjetave me tension të ulët dhe sistemeve fotovoltaike.

Gigabel Kompjuter është qendër e autorizuar për servisim të aparateve fiskale të Duna Computers. Qytetet në të cilat Gigabel Computers ofron mbështetje teknike janë: Tetovë, Gostivar, Dibër, Kerçovë dhe Makedonski Brod. 

Sistem Fiskal për pompa të benzinës

ANDA LON – sistem për lidhjen e pompave të benzinës në pajtueshmëri me Ligjin për fiskalizim. Sistemi lidhet në LON platformë dhe I njejti është I instaluar në 90 pompa në tërë teritorin e Republikës së Maqedonise.
Zgjidhje softverike – pjesë e sistemit fiskal për regjistrim të qarkullimit nga tregëtimi me pakice I derivateve të naftës.
Sistem elektronik per lidhje me doganen – Pjesë plotesuese e ANDA LON – sistemi per lidhje me Doganen në pajtueshmeri me ligjin për vajra minerale neni 31a të Ligjit për akciza për naftë amvisërie. 

Sistem për 
restaurant

Driver – Me driver-in tonë për arka fiskale dhe Mini-POS programin nuk keni nevojë që të mësoni se si të përdorni arken tuaj fiskale. Thjeshtë, arken do t’a lidhni me kompjutorin tuaj, ndersa driver-I do t’ju mundesoje printimin e llogarive fiskale dhe raporteve të nevojshme.

Bashkëpunimet

Adresa

Tetovë
Rruga : Radovan Conikj 1Kontakt

Email:
info@gigabel.mk
Numri i telefonit:
044 340 650  
 

Feedback

Ju lutem na dergoni email për çfarëdo problemi që keni.